dnes je 10.12.2023

Input:

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Výsledek hospodaření běžného období se vykazuje v rozvaze v položce C.5. – položka číslo 152.   
1.  Uzavření nákladových účtů         dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. c)  
a) spotřebované nákupy   493  50x     
b) služby   493  51x     
c) osobní náklady   493  52x     
d) daně a poplatky   493  53x     
e) ostatní náklady   493  54x     
f) odpisy, rezervy a opravné položky   493  55x     
   g) finanční náklady   493  56x     
h) náklady na transfery   493  57x     
i) daň z příjmů   493  59x     
2.  Uzavření výnosových účtů         dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. c)  
a) tržby z vlastních výkonů a zboží   60x  493     
b) ostatní výnosy   64x  493     
c) finanční výnosy   66x  493     
d) výnosy z transferů   67x  493     
3.  Převod výsledku hospodaření na konečný účet rozvažný         dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. f)  
a) převod zisku na konečný účet rozvažný   493  492     
b) převod ztráty na konečný účet rozvažný   492  493     


Poznámka

Položka “C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje

Nahrávám...
Nahrávám...