dnes je 23.9.2023

Input:

014 - Ocenitelná práva

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

014 – Ocenitelná práva

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ocenitelná práva se vykazují v rozvaze v položce A.I.3.   
1.  Pořízení ocenitelných práv           
a) nákup na fakturu   041  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   041  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   041  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   041  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ - účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.


– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání ocenitelných práv do užívání  014  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.

– dle ČÚS č. 710, bod 5.2.6.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic
na financování investičních výdajů   
416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí ocenitelných práv
bez použití účtu 041 
 
014  401  – dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.

– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
5.  Bezúplatné nabytí ocenitelných práv,
jsou-li vytvořeny oprávky   
014  074  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy ocenitelných práv        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ 
a) odpisy ocenitelných práv   551  074   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, investičního fondu   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   074  014     
d) přebytky   014  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
8.  Vyřazení ocenitelných práv z užívání v případě prodeje        pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
074  407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 014 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407  035  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny ocenitelných práv
při prodeji   
552  035  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.3.   
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
   f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  645   dle ČÚS č. 710, bod 5.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku

– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou   548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku

– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
9.  Vyřazení ocenitelných práv z užívání v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  074  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
Nahrávám...
Nahrávám...