dnes je 2.12.2023

Input:

518 - Ostatní služby

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

518 – Ostatní služby

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Ostatní služby se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.12.  
1. Náklady na ostatní služby na základě dodavatelské faktury   Analytické účty by měly být vedeny podle jednotlivých druhů služeb. Tvorba analytických účtů by měla vycházet také ze ZDP, ve znění pozdějších novelizací, pokud má účetní jednotka výnosy, které jsou předmětem daně z příjmů.  
a) přepravné  518 321  
b) výkony spojů  518 321  
c) stočné  518 321  
d) úklid  518 321  
e) čistění prádla, praní oděvů  518 321  
f) nájemné  518 321  
g) reklamace a propagace  518 321  
h) služby auditora, daňového poradce, právní služby  518 321  
i) překlady, expertizy  518 321  
j) služby IT odborníků  518 321  
k) náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které nemohou splnit podmínky § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 518 321 dle ČÚS č. 710, bod 5.2.3.  
2. Náklady na poplatky za bankovní služby hrazené z běžného účtu 518 241  
3. Náklady na ostatní služby hrazené v hotovosti    
a) přepravné  518 261  
b) výkony spojů  518 261  
c) stočné  518 261  
d) úklid  518 261  
e) čistění prádla, praní oděvů  518 261  
f) nájemné  518 261  
g) reklamace a propagace  518 261  
h) služby auditora, daňového poradce, právní služby  518 261  
i) překlady, expertizy  518 261  
j) služby IT odborníků  518 261  
4. Nákup jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku v hotovosti 518 261 dle ČÚS č. 710, bod 3.7  
5. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které nemohou splnit podmínky § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v hotovosti 518 261 dle ČÚS č. 710, bod 5.2.3.  
6. Nevyfakturované dodávky prací a služeb k okamžiku uzavírání účetních knih 518 389  
7. Nevyfakturované dodávky prací a služeb k okamžiku uzavírání účetních knih – částka je známa 518 383  
8. Spotřeba poštovních známek evidovaných jako ceniny 518 263  
9. Přijatý dobropis na poskytnutou službu 311 518 dle § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 


Poznámka

Položka výkazu zisku a ztráty "A.I.12. Ostatní služby" obsahuje podle § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Nahrávám...
Nahrávám...