dnes je 12.6.2024

Input:

562 - Úroky

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

562 – Úroky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Úroky se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.II.2.  
1.  Předpis nákladů na úroky    § 34 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) předpis nákladových úroků ke krátkodobým úvěrům  562 281  
b) předpis nákladových úroků k jiným krátkodobým zápůjčkám  562 289  
c) předpis nákladových úroků k dlouhodobým úvěrům  562 451  
d) předpis nákladových úroků k ostatním dlouhodobým závazkům  562 459  
e) předpis nákladových úroků z krátkodobých návratných finančních výpomocí  562 326  
f) předpis nákladových úroků z dlouhodobých návratných finančních výpomocí  562 452  
2. Platba úroků z běžného účtu 241 281
289
451
459 
 
3. Časové rozlišení úroků, které nebyly uhrazeny k okamžiku uzavírání účetních knih přes účet výdaje příštích období  562 383  


Poznámka

Položka "A.II.2. Úroky“ obsahuje podle § 34 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů.

Podle § 34

Nahrávám...
Nahrávám...