dnes je 25.7.2024

Input:

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

22.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.14.  
1. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu prodeje    
a) výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
b) výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku kromě pozemků hrazeny v hotovosti  261 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
c) výnosy z prodeje na základě vydané faktury uhrazeny na běžný účet  241 311  
2. Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje    
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  082 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 022 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 036 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 V případě, že majetek je oceněn dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. na cenu vyšší než bylo ocenění v účetnictví – 022/407, ruší se rozdíl z přecenění do výnosů zápisem 407/664.  
Nahrávám...
Nahrávám...