dnes je 19.6.2024

Input:

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

643 – Výnosy z vyřazených pohledávek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Výnosy z vyřazených pohledávek se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.11.   
1.  Výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, inkasovány na běžný účet  241  643  – dle ČÚS č. 706, bod 6.3.   
2.  Postoupení pohledávky           
a) postoupení pohledávky za odběrateli – vyřazení pohledávky   557  311     
b) postoupení pohledávky z titulu krátkodobých poskytnutých záloh – vyřazení pohledávky   557  314     
c) postoupení pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek – vyřazení pohledávky   557  051     
d) postoupení pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek – vyřazení pohledávky   557  052     
e) postoupení jiných pohledávek z hlavní činnosti – vyřazení pohledávky   557  315     
f) postoupení pohledávky za zaměstnancem – vyřazení pohledávky   557  335     
g) předpis výnosů za postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky na ostatní krátkodobé pohledávky   377  643     
h) pohledávka z postoupení uhrazena na běžný účet   241  377     


Poznámka

Položka

Nahrávám...
Nahrávám...