dnes je 24.2.2024

Input:

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

 

Č.  Text  MD   Poznámka  
            Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje se vykazují v rozvaze v položce A.I.1.   
1.  Pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje           
a) nákup na fakturu   041  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   041  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   041  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   041  401  – dle § 25 odst. 6 ZoÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání  012  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.2.6.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí výzkumu a vývoje bez použití účtu 041 012  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
5.  Bezúplatné nabytí výzkumu a vývoje, jsou-li vytvořeny oprávky  012  072  dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje   551  072   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zúčtování inventurních rozdílů           
a) manka a škody   547  072  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   072  012  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.6.   
d) přebytky   012  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
8.    Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z užívání v případě prodeje   pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů  
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  072 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.   
b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 012 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.   
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje při prodeji  552 035 dle ČÚS č. 710, bod 5.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 645 dle ČÚS č. 710, bod 5.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1 písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku– dle ČÚS č. 704, bod 7.3 písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek účtuje o tvorbě fondu investic   
Nahrávám...
Nahrávám...