dnes je 19.6.2024

Input:

459 - Ostatní dlouhodobé závazky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

459 – Ostatní dlouhodobé závazky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní dlouhodobé závazky se vykazují v rozvaze v položce D.II.8.   
1.  Přijetí dlouhodobé půjčky na běžný účet  241  459     
2.  Úroky za běžné období hrazeny z běžného účtu           
a) předpis nákladových úroků k ostatním dlouhodobým závazkům   562  459     
b) úhrada z běžného účtu   459  241     
3.  Splátka dlouhodobé půjčky z běžného účtu  459  241     


Poznámka

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb. K dočasnému krytí svých potřeb může získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března

Nahrávám...
Nahrávám...