dnes je 5.7.2022

Input:

441 - Rezervy

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

441 – Rezervy

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Rezervy se vykazují v rozvaze v položce D.I.1.   
1.  Tvorba zákonných rezerv  555  441  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
2.  Zúčtování zákonných rezerv           
a) náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku na základě dodavatelské faktury   511  321     
b) náklady na opravy dlouhodobého
hmotného majetku hrazeny v hotovosti   
511  261     
c) zúčtování zákonných rezerv z důvodu použití   441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
d) snížení zákonných rezerv na základě inventarizace   441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
e) rozpuštění zákonných rezerv pro
nepotřebnost   
441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   


Poznámka

Položka „D.I.1. Rezervy” podle § 30 vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje výši vytvořených rezerv podle § 67.

Základní postupy účtování o tvorbě, zvýšení, snížení, použití a zrušení rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami jsou upraveny ČÚS č. 705. Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, výši rezervy stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem, a to:

  1. odhadem výše předpokládaného následku rizika,
  2. procentem z odhadované výše předpokládaného následku rizika, nebo
  3. jiným vhodným způsobem.

Zákonné rezervy jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se tvoří rezervy na opravy hmotného majetku (§ 7), rezervy na pěstební činnost (§ 9) a ostatní rezervy (§ 10).

K účtu 441 by měly být vytvořeny analytické účty podle jednotlivých rezerv, např. rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost atd. Analytické účty k rezervě na opravy hmotného majetku mohou být tvořeny podle jednotlivého majetku, ke kterému jsou rezervy vytvářeny, např. rezerva na opravy fasády

Nahrávám...
Nahrávám...