dnes je 19.6.2024

Input:

122 - Polotovary vlastní výroby - způsob B

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

122 – Polotovary vlastní výroby – způsob B

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Polotovary vlastní výroby se vykazují v rozvaze v položce B.I.5.   
1.  Ke dni uzavírání účetních knih           
a) je-li zjištěný stav polotovarů vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
508  122  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
b) je-li zjištěný stav polotovarů vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
122  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
2.  Výnosy z prodeje polotovarů           
a) výnosy z prodeje polotovarů na fakturu   311  609  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.12.   
b) výnosy z prodeje polotovarů v hotovosti   261  609  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.12.   
3.  Otevírání účetních knih           
– převod počátečního zůstatku proti počátečnímu účtu rozvažnému   122  491  dle ČÚS č. 702, bod 2.1.   
4.  Zúčtování inventarizačních rozdílů na polotovarech vlastní výroby           
a) přebytky na zásobách polotovarů vlastní výroby   122  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
b) manka a škody na zásobách polotovarů vlastní výroby   547  122     
c) předpis manka a škody k náhradě hmotně odpovědné osobě   335  649     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
Nahrávám...
Nahrávám...