dnes je 21.4.2024

Input:

411 - Fond odměn

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

411 – Fond odměn

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Fond odměn se vykazuje v rozvaze v položce C.II.1.   
1.  Tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku           
a) tvorba fondu odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku   431  411   dle ČÚS č. 704, bod 4.1.  
2.  Čerpání fondu odměn           
a) čerpání fondu odměn   411  648   dle ČÚS č. 704, bod 4.2.  
3.  Odvod za porušení rozpočtové kázně
a penále 
 
411  347  Podle § 61 zákona č. 218/2000 Sb. hradí příspěvkové organizace odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z ... b) příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem.   


Poznámka

Položka "C.II.1. Fond odměn" obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů. Účtování o fondech je upraveno Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 – Fondy účetní jednotky.

Fond odměn je peněžní fond, proto účetní jednotka váže na bankovním účtu v jeho výši peněžní prostředky. Obvykle na analytickém účtu k účtu 241 – Běžný účet. Při tvorbě fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření lze použít účet 262 – Peníze na cestě.

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky

Fond odměn je tvořen ze

Nahrávám...
Nahrávám...