dnes je 12.12.2023

Input:

Změna finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Změna finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

Mgr. Hana Vítová

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 456/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela”).

Novela mění dosavadní finanční limity, které určují druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty, a finanční limity pro účely koncesního zákona. Nové finanční limity jsou určeny nařízením Evropské komise, která každé dva roky ověřuje dané finanční limity (uvedené ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES; dále jen „směrnice”) a případně je upraví, jak se děje i nyní na základě nařízení Komise č. 1336/2013, kterým se mění směrnice. Konkrétní přepočet do české měny pak vychází z navazujícího sdělení Komise č. 2013/C 366/01. Všechny finanční limity jsou novou úpravou mírně zvyšovány.

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb. navazující na zákon o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ)

Nově platí finanční limity 3 395 000 Kč pro veřejné zakázky na dodávky pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 ZVZ - písm. a) nebo b) - pro Ministerstvo obrany tento limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a pro veřejné zakázky na služby v případě zadavatelů uvedených v ZVZ, paragraf 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nejde-li o veřejné zakázky na služby v případě zadavatelů uvedených v paragrafu 2 odst. 2 písm. a) nebo b) ZVZ pro služby uvedené v příloze č. 1 k ZVZ v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu EU odpovídá referenčním číslům CPC (příloha

Nahrávám...
Nahrávám...