dnes je 19.6.2024

Input:

Hlavní přínosy nového zákona

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.2 Hlavní přínosy nového zákona

JUDr. Irena Novotná

Nový zákon bude v souladu s evropským právem a nebude tak ohroženo čerpání dotací z Evropské unie v novém programovém období. Od nového zákona se očekává i kultivace zadávání veřejných zakázek. Podstatným rysem novely je výrazné zjednodušení administrativní zátěže zadavatelů a redukování současné složitosti zadávacích podmínek.

PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO ZADÁVÁNÍ A PŘÍNOS NOVÉHO ZÁKONA

Současná situace a návrhy změn

Současná situace je taková, že zadavatelé jsou podle nyní platného znění zákona nuceni vydávat protokoly o všech nabídkách. Nový zákon bude vyžadovat jeden protokol o vítězné nabídce. V současné době složitost zadávacích podmínek a nekonečné odvolávání neúspěšných dodavatelů v konci vedly k promeškání termínů a také znemožnily čerpání prostředků z EU. Dalším přínosem nového zákona je možnost pro zadavatele vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku nedokončil či ji zkazil a hlásí se do další zakázky na její dostavbu. V nové právní úpravě veřejného zadávání

Nahrávám...
Nahrávám...