dnes je 12.6.2024

Input:

Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise

16.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5.0.4 Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise

Mgr. Pavel Bláha

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

O JMENOVÁNÍ KOMISE ZADAVATELE, KTERÁ PROVEDE OTEVŘENÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI UCHAZEČŮ, POSOUZENÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ
A POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadávací řízení (druh) – veřejná zakázka na služby zadaná podle § 26 odst. 5, věta druhá zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ, nebo zákona)

Předmět (název) veřejné zakázky:„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji.“

Zadavatel:  Česká republika – ÚP ČR, Krajská pobočka v Č. Budějovicích 
Sídlo  Karlovo nám. 1359/1 Praha 2, 128 00 
Zastoupený: JUDr. Jiřím ........... 
IČ:  72496991 

Na základě ustanovení § 71, 59 a 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), jmenuji komisi k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky ............., která pro zadavatele zajistí v obou částech veřejné zakázky (tzn. v části veřejné zakázky: Hledám zaměstnání i v části Bilanční diagnostika) tyto úkony:

  • Otevření obálek s nabídkami uchazečů o zakázku

  • Posouzení kvalifikace uchazečů o zakázku

  • Posouzení nabídek

  • Hodnocení nabídek

Vše včetně úkonů s uvedenými činnostmi souvisejících.

Složení hodnotící komise – členové:

1. RNDr. Vladimír  ............................ 
2. JUDr. Hana  ............................ 
3. JUDr. Dana  ............................ 
4. Mgr. Jitka  ............................ 
5. Miloslava  ............................ 

Náhradníci členů hodnotící komise:

1. Mgr. Jiří  ............................ 
2. Mgr. Ing. Miroslav  ............................ 
3. Bc. Daniela  ............................ 
4. Eva ......... DiS  ............................ 
5. Eva  ............................ 

Komisi ukládám zahájit svou činnost dne 4. července 2012 v 9.00 hodin na Krajské pobočce v Č. Budějovicích, Klavíkova č. 7, v zasedací místnosti č. 101 (2. nadzemní podlaží). Komise zajistí svoji činnost následovně:

  • Započne svoji práci 4. července 2012 v 9.00

Nahrávám...
Nahrávám...