dnes je 9.12.2023

Nejnovější

Bek: Vláda příští týden téměř jistě schválí navýšení zaručené mzdy

8.12.2023, Zdroj: ČTK

Je téměř jisté, že vláda příští týden schválí navýšení zaručené mzdy. Na národním konventu o vzdělávání to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Navýšení by se podle něj mohlo týkat například uklízeček ve školství nebo pomocných kuchařek. Debata o…

Brněnská společnost Než zazvoní dotiskne Slovník generace Z pro rodiče a učitele

7.12.2023, Zdroj: ČTK

Brněnská společnost Než zazvoní připravila Slovník generace Z pro rodiče a učitele. Kniha se vysvětlením přes 120 pojmů a 54 zkratek snaží o mezigenerační porozumění a přiblížení slangu mladých lidí. První vydání v nákladu 100 kusů se vyprodalo za několik dní.…

Vzdělávání na VŠ zůstává podle rektorů podfinancované, chtějí střednědobý výhled

7.12.2023, Zdroj: ČTK

Rektoři vítají nárůst rozpočtu vysokých škol o přislíbených 800 milionů korun na narovnání platových podmínek na školách, vzdělávací činnost především na veřejných vysokých školách ale i tak zůstane podfinancovaná. Po dnešním zasedání České konference rektorů…

Dotaz: Instruktor snowboardingu na lyžařském kurzu a DPP

7.12.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jako instruktora snowboardingu bych ráda využila vojáka Armády ČR, který bude na kurz uvolněn. Instruktora bude vykonávat bez nároku na plat (ten bude mít ze svého zaměstnání v Armádě ČR). Podle platné legislativy (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., a metodického pokynu MŠMT č. j. 37 014/2005-25, ...

Asociace ředitelů ZŠ se ohradila proti dle ní účelovým výkladům zprávy PISA

7.12.2023, Zdroj: ČTK

Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) se ohradila proti podle ní účelovým výkladům aktuální zprávy o testování žáků PISA. Upozornila na to, že přestože z hlediska financování vzdělání není Česko v popředí mezi zeměmi OECD, je výsledek testování ve všech…

Lidé si budou moci rozšířit své vzdělání pomocí tzv. mikrocertifikátů

6.12.2023, Zdroj: ČTK

Lidé si budou moci rozšířit své vzdělání pomocí kratších, například jednosemestrálních kurzů, na jejichž konci získají takzvaný mikrocertifikát. Tyto kurzy se budou zaměřovat na dovednosti potřebné pro práci. Například na Univerzitě Karlově budou určené pro…

Rozvoj škol i pedagogů podpořily projekty financované z fondů EHP

6.12.2023, Zdroj: ČTK

Inkluzi ve školách, demokracii a aktivní občanství ve výuce či odborný rozvoj pedagogů podpořily projekty financované z programu Vzdělávání Fondů Evropského hospodářského prostoru. V aktuálním programovém období bylo schváleno 107 projektů s celkovým rozpočtem…

Žáci a studenti mohou pomoci zachránit česká nářečí

5.12.2023, Zdroj: ČTK

Zachránit nářečí a zmapovat současnou češtinu má pomoci projekt Staň se superdialektologem! Spouští ho Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR pro žáky a studenty ve věku deset až 19 let. Zapojit se mohou jednotlivci, menší skupiny i celé školní třídy. Budou k…

Čeští žáci byli v mezinárodním testování nad průměrem

5.12.2023, Zdroj: ČTK

Čeští žáci se v matematické gramotnosti v porovnání s rokem 2018 zhoršili, v mezinárodním srovnání jsou nad průměrem, ukázaly výsledky testování PISA. Matematická gramotnost byla v loňském roce hlavní doménou testování. Loňský výsledek českých žáků je nejhorší…

Výzkum u žáků v Ústeckém kraji odhalil sebepoškozování i myšlenky na sebevraždu

5.12.2023, Zdroj: ČTK

Výzkum u zhruba 21.000 žáků a studentů v Ústeckém kraji odhalil, že pětina z nich někdy přemýšlela o tom, že by si sáhla na život. Každá třetí dívka má osobní zkušenost se sebepoškozováním a třetina žáků vykazuje symptomy úzkostí nad hranicí, u níž se…

více článků
Nejčtenější

Převod dovolené do dalšího roku - vzorGarance

3.12.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Hana Poláková Vážený pane řediteli/ředitelko, obracím se na Vás se žádostí o převedení jednoho týdne dovolené, na kterou mi vznikl nárok v roce 2021, do roku 2022. V příštím roce plánuji s rodinou rekonstrukci rodinného domku (nebo plánuji lékařský zákrok a zvýšený nárok na dovolenou využiji k  ...

Provozní zaměstnanciGarance

17.4.2015, Bc. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalitní práce nepedagogických pracovníků se významným dílem účastní na vytváření optimálního prostředí a tím podmiňuje celkové dobré výsledky práce mateřské školy. Proto by měli vědět, že děti a jejich potřeby jsou na prvním místě a jejich práce by měla být…

Cestovní náhrady - poskytování záloh a vyúčtování pracovní cestyGarance

3.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci před vysláním na tuzemskou i zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu ve výši předpokládaných výdajů. Záloha může být poskytnuta v různé formě, např. vyplacením hotovosti, cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty…

Školní řád MŠ - vzorGarance

31.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní řád patří mezi zásadní a klíčové dokumenty školy. Definuje oblast práv a povinností všech účastníků výchovně – vzdělávacího procesu. V minulosti do jeho aktualizací zasáhla celá řada změn právních norem. Jako příklad lze uvést novelizace školského…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024Garance

14.6.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2023 schválil Senát návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedle…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 330/2023 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 10.11.2023 v částce č. 154)
  • 333/2023 Sb. novela vyhl. č. 5/2014 Sb. (vyšlo dne: 21.11.2023 v částce č. 155)
  • 334/2023 Sb. novela vyhl. č. 306/2012 Sb. (vyšlo dne: 21.11.2023 v částce č. 155)
  • 338/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 157)
  • 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 158)
  • 345/2023 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (vyšlo dne: 7.12.2023 v částce č. 160)
  • 348/2023 Sb. novela vyhl. č. 412/2021 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2023 v částce č. 162)
  • 349/2023 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (vyšlo dne: 12.12.2023 v částce č. 163)
  • 350/2023 Sb. novela nař. vl. č. 71/2013 Sb. (vyšlo dne: 12.12.2023 v částce č. 164)
  • 351/2023 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 12.12.2023 v částce č. 164)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Práva a povinnosti ředitelky od A do Z

11.12.2023, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ředitele školy ale nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jeho jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má pak zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Školní poradenské pracoviště

11.12.2023, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Rozšíříte své znalosti o povinné dokumentaci, strategiích primární prevence, strategiích předcházení školní neúspěšnosti a šikaně. Získáte také důležité informace o právním rámci a transparentnosti poskytování poradenských služeb ve škole. V případě zájmu se můžeme ponořit do hloubky vytváření strategie, obsahu a tvorby programu poradenských služeb.

Vnitřní směrnice

12.12.2023, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s fondem?

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů

11.1. – 12.1.2024 (11.1.2024, 12.1.2024), On-line, Ing. Petra Schwarzová

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Horké křeslo ředitelky MŠ

1.2.2024, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Konference zahrnuje všechna užitečná a aktuální témata, se specifiky vycházejícími z praxe předškolní výchovy a vzdělávání. V jednom dni získáte informace a načerpáte inspiraci pro další práci v rovině řízení, komunikace, spolupráce a inovace pedagogické praxe.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
8.12.2023 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad
Kurzy měn 8.12.2023
 1 EUR24,36 CZK (0)
 1 USD22,6 CZK (-0,01)
 1 GBP28,42 CZK (+0,02)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,66 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...