dnes je 20.10.2021

Nejnovější

Mezinárodní cenu za rozvoj a aktivní život převzalo 40 mladých Čechů

19.10.2021, Zdroj: ČTK

Prestižní zlaté ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) dnes v Kaiserštejnském paláci v Praze obdrželo 40 studentů z celého Česka. Program, ve kterém se mladí lidé do 24 let rozvíjí ve sportu, talentu, dobrovolnictví a dobrodružství, podporuje…

Přehled změn právních předpisů v období od 4.10.2021 do 17.10.2021

19.10.2021, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

... Došlo k novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Přehled změn právních předpisů v období od 4.10.2021 do 17.10.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 363/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění ...

EDUin: Vláda by měla řešit redukci učiva, nerovnosti a financování škol

19.10.2021, Zdroj: ČTK

Nově vznikající vláda by se ve svých prioritách pro školství měla zaměřila na redukci množství učiva ve školách, odstranění nerovností ve vzdělávání a růst podílu rozpočtu školství na hrubém domácím produktu (HDP). Doporučila to nezisková organizace EDUin.…

Majetek - dlouhodobý hmotný odpisovanýGarance

18.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”) (§ 19 odst. 8 ZoÚ) se mimo jiné majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než 1 rok, ostatní…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

18.10.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Koalice se shodují na potřebě úpravy vzdělávání a snížení nerovností

18.10.2021, Zdroj: ČTK

Mezi priority chystané vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN by ve školství mohly patřit modernizace učebních plánů a snížení nerovností ve vzdělávání. Obě koalice by také chtěly schválit novelu zákona o pedagogických pracovnících, která…

Videokurz NÚKIB má středoškolákům rozšířit povědomí o kybernetické bezpečnosti

18.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil videokurz o kybernetické bezpečnosti pro středoškoláky. Cílem je seznámit studenty s etickými, sociálními a bezpečnostními otázkami digitálních technologií. NÚKIB o tom informoval na svém…

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

18.10.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Integrovaný regionální operační program Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy Dílčí programy: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydleníGarance

18.10.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR) Zdroje informací: https://www.mkcr.cz Dílčí programy: Dotace na kulturní památky a umělecké aktivity Zaměření dotačního titulu: Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění mohou získat dotace ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Žáci si mohou v soutěži zlepšit slovní zásobu v cizím jazyce

16.10.2021, Zdroj: ČTK

Zlepšit si slovní zásobu v cizím jazyce mohou žáci základních a středních škol v soutěži s názvem Jazykový WocaBee. Letos se uskuteční její třetí ročník. Školy a učitelé mohou žáky na šampionát přihlásit do 18. října. Po okresních kolech bude v polovině…

více článků
Nejčtenější

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetkuGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Č.   Text   MD   D   Poznámka           Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         1.   Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku         a) nákup na fakturu   558   321   dle ČÚS ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

331 - ZaměstnanciGarance

16.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z běžného účtu   331   241     2.   Předpis ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízeníGarance

21.3.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………… vydává tento vnitřní předpis upravující postup při vzniku překážky ...

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D. Zaměstnavatel: ……………………………….… IČO: …………………………. se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: …………………….. bytem ...

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 359/2021 Sb. novela nař. vl. č. 454/2009 Sb. (vyšlo dne: 4.10.2021 v částce č. 159)
  • 363/2021 Sb. novela zák. č. 359/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 161)
  • 365/2021 Sb. novela zák. č. 361/2000 Sb. a č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 162)
  • 366/2021 Sb. novela zák. č. 167/1998 Sb., č. 378/2007 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 162)
  • 371/2021 Sb. mění zákon č. 48/1997 Sb. a některé další zákony (vyšlo dne: 12.10.2021 v částce č. 164)
  • 374/2021 Sb. mění zákon č. 127/2005 Sb. a některé další zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 166)
  • 375/2021 Sb. mění vyhláška č. 589/2020 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 377/2021 Sb. mění vyhláška č. 246/2001 Sb. a vyhláška č. 328/2001 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 378/2021 Sb. mění vyhláška č. 152/2018 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 380/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022 (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specifické poruchy chování a ADHD

20.10.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Ujasněte si pojmy jako specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom. Zjistěte jaký je vztah mezi SPCH a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu nebo vztah mezi SPCH a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

26.10.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

Mateřská škola v roce 2021/2022

2.11.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Sedmý ročník konference věnované otázkám předškolního vzdělávání nabízíme letos v on-line podobě.

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

11.11.2021, Praha, Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

FKSP pro příspěvkové organizace

18.11.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.10.2021 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.10.2021
 1 EUR25,51 CZK (+0,06)
 1 USD21,88 CZK (-0,05)
 1 GBP30,27 CZK (+0,13)
 100 RUB30,87 CZK (+0,1)
 100 JPY19,16 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 1.10.2021
Diskontní sazba0,5 % platnost od 1.10.2021
Lombardní sazba2,5 % platnost od 1.10.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...