dnes je 27.9.2021

Nejnovější

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

24.9.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

24.9.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Integrovaný regionální operační program Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy Dílčí programy: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydleníGarance

24.9.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR) Zdroje informací: https://www.mkcr.cz Dílčí programy: Dotace na kulturní památky a umělecké aktivity Zaměření dotačního titulu: Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění mohou získat dotace ...

Přístupné pro: Škola profi extra

Asociace: Lesní školky mají dál potíže se stravováním, novela nepomohla

23.9.2021, Zdroj: ČTK

Lesní mateřské školy mají i po úpravě vyhlášky ke stravování problémy se zajištěním jídla pro děti podle požadavků hygieniků. Schválení výdejny jídla v přírodě podmiňují hygienické stanice tím, že na místo musí vést vodovodní přípojka nebo tam musí být studna.…

Dotaz: Asistent pedagoga pro zájmové vzdělávání žáka

23.9.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o pomoc při vysvětlení OPATŘENÍ Školního poradenského zařízení: Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek x hod.) III. 5. 1 B. Jedná se jedná o AP, který musí být přidělen do školní družiny? JUDr. Hana Poláková Jedná se o asistenta pedagoga pro zájmové vzdělávání ...

Dotaz: Suplování ve školní družině

22.9.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o zodpovězení dotazů v souvislosti se suplováním ve školní družině. 1) Může suplovat ve školní družině asistent pedagoga? 2) Pokud v družině supluje za nemocnou vychovatelku učitel, jedná se o jiný druh práce, tzn. musí se sepsat na suplování dohoda? JUDr. Hana Poláková Podle ustanovení § 38 ...

Dotaz: Nařízení suplování a ranní pohotovosti

22.9.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracuji na zkrácený úvazek jako učitelka ZŠ (při starobním důchodu). Může mi ředitel nařídit suplování a ranní pohotovost, přesto, že nechci? JUDr. Hana Poláková Podle ustanovení § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ředitel ...

Přehled změn právních předpisů v období od 6.9.2021 do 19.9.2021

22.9.2021, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

... V uplynulém období nedošlo k žádným změnám v legislativě související se školstvím. ...

MŠMT oslovilo správu rezerv kvůli doobjednání testů na covid pro školy

21.9.2021, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství začalo jednat se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) o doobjednání 1,6 milionu testů na covid-19 pro školy. Oslovilo už také dodavatele, se kterým správa v létě uzavřela smlouvu umožňující případný dodatečný nákup testů. ČTK to dnes…

MŠMT jedná s MZd o možné úpravě opatření pro školní návštěvy kulturních akcí

21.9.2021, Zdroj: ČTK

Ministerstva školství a zdravotnictví jednají o možnosti upravit opatření proti covidu-19 pro školní návštěvy divadel a dalších kulturních zařízení. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová. Podle aktuálních nařízení se…

více článků
Nejčtenější

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetkuGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Č.   Text   MD   D   Poznámka           Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         1.   Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku         a) nákup na fakturu   558   321   dle ČÚS ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Archivace účetních záznamůGarance

11.2.2010, Ing. Alena Zmrhalová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zmrhalová, Ph.D. Účetní záznamy Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů, přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících ...

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

021 - StavbyGarance

3.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Stavby se vykazují v rozvaze v položce A.II.3.    1.    Pořízení stavby                a) pořízení na fakturu    042    321    Ocenění je v pořizovací ceně.    b) úhrada faktury z běžného účtu    321    241        c ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízeníGarance

21.3.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………… vydává tento vnitřní předpis upravující postup při vzniku překážky ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 323/2021 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. a č. 582/1991 Sb. (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 324/2021 Sb. o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 326/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 328/2021 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 329/2021 Sb. novela zák. č. 247/2014 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 330/2021 Sb. novela zák. č. 187/2006 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 335/2021 Sb. novela vyhl. č. 525/2020 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 146)
  • 340/2021 Sb. novela vyhl. č. 312/2014 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 149)
  • 341/2021 Sb. novela vyhl. č. 383/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 149)
  • 342/2021 Sb. novela nař. vl. č. 589/2006 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 150)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání

7.10.2021, Praha, PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ vztahujících se k vytváření partnerských vztahů mezi rodinou a mateřskou školou, zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy.

Školní sběr tříděného odpadu

12.10.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
27.9.2021 - podání přiznání k DPH za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.9.2021
 1 EUR25,41 CZK (+0,06)
 1 USD21,68 CZK (+0,05)
 1 GBP29,65 CZK (-0)
 100 RUB29,72 CZK (-0,03)
 100 JPY19,62 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...