Obsah kurzu

 

Dvanáct pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole

Každá rodina má svá specifika a jiný přístup k dětem i učitelskému sboru. Jak správně odhadnout typ rodičů a podle toho s nimi komunikovat? Ale také jak předcházet konfliktům uvnitř ženského kolektivu na pracovišti?

Vítejte na stránkách on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, který s Vámi v krátké době projde největší komunikační úskalí, která na vás v mateřské škole číhají.

V on-line kurzu se na praktických ukázkách seznámíte s jednotlivými typy rodin a naučíte se rozpoznat, co na který typ rodičů „platí“, ale také jak komunikovat s nadřízeným nebo kolegyněmi a předcházet tím zbytečným nedorozuměním a „třenicím“ na pracovišti.

Máte ve třídě „problémové“ dítě, které narušuje pohodové klima v kolektivu? Každé neobvyklé chování má svojí příčinu. Věřím, že po absolvování on-line kurzu se vám ji podaří snáz nalézt a zvolit tu správnou komunikační cestu jak k dítěti, tak k jeho rodičům. 

Bezchybná komunikace je vizitka každého správného pedagoga!

Objednat kurz

Co kurzem získáte?

 1. Osvojíte si komunikační strategie a naučíte se sebejistě ale zároveň citlivě komunikovat s rodiči svých žáků.
 2. V každé lekci najdete srozumitelný a přehledný výklad bez těžkopádných pouček. Kurz je psán velmi čtivě a jasně.
 3. Praktické příklady a časté chyby učitelek s okamžitým vyhodnocením, jak by to mělo správně vypadat.
 4. Kontrolní otázky a příklady k lepšímu osvojení tematiky, jejichž řešení naleznete v následující lekci.
 5. Certifikát o absolvování kurzu.

Autorkou on-line kurzu je:

Bc. Lenka Polášková

 • 14 let působí v předškolním vzdělávání  (praxe učitelky MŠ, zástupkyně ředitelky, ředitelky MŠ)
 • Dlouholetá lektorská praxe (zaměřená především na problematiku poruch chování u dětí od 3 do 7 let, problematiku rozvoje školy a okrajově metodiku výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku)

Struktura kurzu

Klíčové kompetence učitelky mateřské školy

Předškolní zařízení patří mezi významné instituce, které se podílejí na výchově a vzdělávání dětí. Přední odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie považují období předškolního věku za klíčové. Celkový vývoj ve společnosti ovlivňuje také v mateřských školách nastavení vztahů a komunikaci mezi rodiči, pedagogy a pedagogickými týmy škol. Aktuálně ve společnosti zaznamenáváme odchýlení norem, a to zejména vlivem nedostatku funkcí rodin, zvyšování ekonomických nároků na rodiny, obecně krize hodnot ve společnosti, negativního výkladu svobody a ztráty přirozených bariér ve výchově dětí. Tyto faktory nesporně ovlivňují celkové klima škol. Zvyšuje se také tlak na obecný rozvoj předškolních zařízení.

 • Obecná povaha pedagogických kompetencí v mateřské škole
 • Klíčové kompetence vedoucího pracovníka
 • Pravidlo č. 1: Tolerance, komunikace, respekt, vzájemná úcta - základní pilíře k budování dobré komunikace na pracovišti.

Zátěžové situace v profesi pedagoga

Profese pedagoga předškolního zařízení patří mezi vysoce zátěžové. Mezi problematické faktory patří specifická zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i schopnosti učitele. A dále schopnost pružně řešit konfliktní momenty vyplývající z výchovně – vzdělávací činnosti, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými. Schopnostem, roli, dobrého řečníka nelze naučit, záleží na individuálních, osobnostních předpokladech jedince. Možná bychom nalezli také závislost předpokladu pro dobré komunikační schopnosti v genetickém základu a charakterových vlastnostech. Mnohým konfliktním situacím však pedagog může předcházet díky znalostem v oblasti komunikace a asertivity.

 • Konfliktní momenty v práci i pojetí profese učitelky MŠ
 • Syndrom vyhoření v pedagogické praxi
 • Pravidlo č. 2: Ve chvíli, kdy víme, že chceme být prospěšní dětem, rodičům a lidem ve svém okolí, nesmíme zapomínat sami na sebe.

Komunikace s rodiči

Jasná definice soudobé rodiny není jednoduchá. Zcela bezpodmínečně však dítě potřebuje dospělé, kteří mu projevují lásku, bezpodmínečně jepřijímají a nastavují mu hranice. Rodič se pro mnohé pedagogy, nejen mateřských škol stal tak trošku „strašákem”. Setkáváme se s problémem řady povinností předškolních zařízení i pedagogů vůči rodiči, ale velmi málo povinnostmi rodičů vůči škole. A tak jsou právě rodiče často těmi, kteří zásadně ovlivňují klima třídy svých dětí, pozitivně i negativně. Problémem, který učitele v současně době nejvíce pálí, je právě komunikace s rodiči dětí.

 • Rodičovství v soudobé společnosti
 • Komunikace s rodiči
 • Pravidlo č. 3: Partnerství rodiny a školy je především založeno na vzájemné důvěře, důvěru budujeme prostřednictvím otevřené komunikace.

Komunikace v krizové situaci

 • Komunikace a krizová situace
 • Asertivní komunikace
 • Pravidlo č. 4

Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategií

 • Komunikační prostředí mateřské školy
 • Komunikační strategie v pedagogické praxi
 • Pravidlo č. 5

Problémové dítě v kolektivu mateřské školy

 • Rodina a škola
 • Problémové chování v praxi
 • Pravidlo č. 6

Řečové taktiky

 • Typologie komunikace
 • Komunikace v praxi
 • Pravidlo č. 7

Učitelský stres

 • Stres v lidském životě
 • Učitelský stres
 • Pravidlo č. 8

Řešení krizových situací v rámci pedagogického týmu

 • Personální management – úvod do problematiky I.
 • Personální management – úvod do problematiky II.
 • Pravidlo č. 9

Hodnoticí pohovory se zaměstnanci

 • Hodnocení zaměstnanců
 • Principy hodnocení zaměstnanců v pedagogické praxi jako prostředek rozvoje školy
 • Pravidlo č. 10

Reflexe vlastní práce - sebehodnocení

 • Reflektování vlastní práce v praxi mateřské školy
 • Otázka hospodaření s časem – time management
 • Pravidlo č. 11

Nepsaná pravidla komunikace

 • Nepsaná pravidla etikety
 • Pravidlo č. 12

Přejít na objednávku