dnes je 27.5.2020

Nejnovější

PohledávkyGarance

27.5.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka je právo věřitele žádat určité plnění (například peníze, věci nebo služby) na dlužníkovi. Povinnost dlužníka k plnění se nazývá dluh (závazek).

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2018 | 2017

Do roka má v pražských školách vzniknout 48 moderních učeben

27.5.2020, Zdroj: ČTK

Umožnit moderní výuku v různých typech škol podle současných trendů s pomocí digitálních technologií mají nové učebny Center interaktivní výuky (CIV), které v pražských školách vznikají v projektu hlavního města a pražské hospodářské komory. Do května příštího…

Přehled změn právních předpisů v období od 11.5.2020 do 24.5.2020

27.5.2020, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

V uplylulém období nedošlo k žádným změnám v souvisejících právních předpisech.

Základní povinnosti školy a legislativní ukotvení zotavovacích akcíGarance

26.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bc. Lenka Polášková Definice zotavovací akce Definice na základě zákona č.  258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, v platném znění: § 8 (1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

Zhruba 2500 rodin a 500 škol získá pomoc s online výukou

26.5.2020, Zdroj: ČTK

Přibližně 2500 rodinám a 500 školám pomohou dobrovolníci z organizace Česko.Digital ve spolupráci s Nadací České spořitelny (ČS) s online výukou. Odborníci v projektu Učíme online pro rodiny a školy zajistí počítače a proškolí učitele. Nadace projekt podpoří…

Speciální školy obdrží doporučení proti koronaviru asi ve středu

26.5.2020, Zdroj: ČTK

Doporučení k ochraně proti koronaviru pro speciální školy, druhý stupeň základních škol či střední školy dostanou ředitelé od ministerstva školství zřejmě ve středu. Zároveň s tím obdrží také aktualizované návody s hygienickými doporučeními pro již otevřený…

Plaga staví podle zástupce Pedagogické komory rodiče proti školám

26.5.2020, Zdroj: ČTK

Způsob postupného znovuotevírání škol zavřených kvůli koronaviru staví podle vedoucího středních škol ve spolku Pedagogická komora Štefana Klímy veřejnost proti ředitelům a učitelům ve školách. Klíma to napsal v dopise, který adresoval ministrovi školství…

Desatero bezpečných kroků pro znovuotevření mateřské školyGarance

25.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodická podpora je určena ředitelkám mateřských škol, v návaznosti na požadavky, vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 258/2000 Sb.”) a…

Provozní řád mateřské školy krok za krokem - vzorGarance

25.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu…

Speciál NPI pro podporu výuky na dálku č. 11

25.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Metodická podpora distanční formy vzdělávání jako první pomoc pro ředitele Nabídka online podpory a webinářů NPI ČR pro učitele.

více článků
Nejčtenější

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

2.7.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat.

Pokladna a její vedeníGarance

4.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které účtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších…

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ...

Doplňková činnostGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a…

FKSPGarance

17.2.2020, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (vyšlo dne: 27.4.2020 v částce č. 75)
  • 214/2020 Sb. novela zák. č. 58/1995 Sb. a č. 218/2000 Sb. (vyšlo dne: 29.4.2020 v částce č. 77)
  • 216/2020 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 (vyšlo dne: 29.4.2020 v částce č. 78)
  • 231/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2020 v částce č. 83)
  • 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (vyšlo dne: 7.5.2020 v částce č. 84)
  • 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 (vyšlo dne: 7.5.2020 v částce č. 84)
  • 238/2020 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 244/2020 Sb. novela nař. vl. č. 41/2017 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 251/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 27.5.2020 v částce č. 94)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazy

29.5.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se kontroly zaměřují a v jakém případě může kontrola státního zdravotního dozoru školu uzavřít?

Dokumentace v mateřské škole

29.5.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a zástupcům zřizovatelů škol.

Finanční řízení školy aktuálně

5.6.2020, On-line, Ing. Petra Schwarzová

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

Inkluzivní vzdělávání - vše, co potřebujete vědět

11.6.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol a zástupcům zřizovatelů škol.

MiniŠkola pro rodiče s dětmi

11.6.2020, On-line, Bc. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pro rodiče dětí předškolního věku a pro všechny, kdo mají o téma zájem, včetně pedagogických pracovníků mateřských škol.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.5.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.5.2020
 1 EUR27,07 CZK (-0,2)
 1 USD24,66 CZK (-0,34)
 1 GBP30,44 CZK (-0,03)
 100 RUB34,82 CZK (-0)
 100 JPY22,96 CZK (-0,26)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí