dnes je 18.4.2021

Input:

355/2019 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění účinném k 16.7.2020

č. 355/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2019
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
129/2020 Sb.
(k 26.3.2020)
mění § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 až 4
208/2020 Sb.
(k 27.4.2020)
mění § 1 odst. 1 a přílohy č. 1 až 4
323/2020 Sb.
(k 16.7.2020)
mění § 1 odst. 1 a přílohy č. 1 až 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 1 364 818 723 753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 864 818 723 753 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 500 000 000 000 Kč a snížení stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 873 830 871 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 481 126 169 129 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 109 587 036 655 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 47 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 488 199 500 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 828 964 200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 140 915 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330 000 000 000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2020 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a
Nahrávám...
Nahrávám...