Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 17.7.2018
 1 EUR25,88 CZK (-0)
 1 USD22,1 CZK (+0,02)
 1 GBP29,16 CZK (-0,16)
 100 RUB35,36 CZK (-0,13)
 100 JPY19,63 CZK (-0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Stravné zaměstnanců zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3ZámekGarance

16.7.2018, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 176 ZP je uvedeno stravné, které přísluší při pracovních cestách zaměstnancům ve státní a příspěvkové sféře. více

FKSP - diskriminace při poskytování plnění z FKSPZámekGarance

12.7.2018, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neposkytovat určité plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) určité kategorii zaměstnanců v pracovním poměru, např. zaměstnankyním na mateřské dovolené či rodičovské dovolené, je při dodržení určitých nediskriminačních kritérií možné.… více

Dotaz: Vyšší počet neomluvených hodin

12.7.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak postupovat při vyšším počtu neomluvených hodin? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo a vydalo pod čj. 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002, jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a ... více

Náhrada jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3ZámekGarance

10.7.2018, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 175 ZP jsou uvedeny odchylky při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům ve státní a příspěvkové sféře. více

Obecná ustanovení k poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3ZámekGarance

2.7.2018, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 173-174 ZP jsou uvedena obecná ustanovení pro poskytování cestovních náhrad, které přísluší zaměstnancům zaměstnavatelů, uvedených v § 109 odst. 3 ZP, tj. těchto zaměstnavatelů: více

Zaměstnanci - vzděláváníZámekGarance

2.7.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost „pečovat o odborný rozvoj” jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelé tuto povinnost ve většině případů rádi plní, protože jsou si vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci budou svoji práci provádět… více

Stravování - závodníZámekGarance

26.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytování závodního stravování je nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem. Zákoník práce v ustanovení § 236 ZP ukládá zaměstnavateli pouze povinnost umožnit (nikoli však zajistit) zaměstnancům ve všech směnách stravování. Umožněním stravování se rozumí… více

Přehled změn právních předpisů v období od 11.6.2018 do 24.6.2018

26.6.2018, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
Bylo vydáno nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. více

Pracovnělékařské službyZámekGarance

25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které mají preventivní charakter. Jejich cílem je ochrana zdraví uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při práci a ochrana osob připravujících se na výkon povolání (žáků a studentů při praktickém vyučování a… více

KÚ: Fond dalšího vzdělávání měl nedostatky v proplácení stáží

25.6.2018, Zdroj: ČTK
V hospodaření Fondu dalšího vzdělávání (FDV) v letech 2014 až 2016 nezjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) závažná porušení právních předpisů. Zaměřil se hlavně na projekt financovaný z evropských peněz Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2. Několik… více
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRZámekGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizik zpracování osobních údajů Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny Analýza je strukturována do těchto částí: 1. analýza informací; 2. kritéria pro posouzení rizik, zhodnocení rizik pro jednotlivé ... více

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPRZámekGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Souhlas se zpracováním osobních údajů Já, níže podepsaný/á Jméno a příjmení subjektu údajů ………………………………………………………..…………………………………….. Narozený/á ………………………………………………………..…………………………………….. Adresa subjektu údajů ………………………………………………………..……… ... více

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ............................................................................ se sídlem ............................................................ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........... jehož jménem jedná ............. ... více

Doplňková činnostZámekGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a… více
Nejnovější Právní předpisy
  • 111/2018 Sb. novela zák. č. 159/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 112/2018 Sb. novela zák. č. 159/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 118/2018 Sb. novela vyhl. č. 188/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 61)
  • 124/2018 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 62)
  • 127/2018 Sb. mění vyhl. č. 419/2013 Sb., (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 65)
  • 128/2018 Sb. mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 66)
  • 134/2018 Sb. Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 68)
  • 140/2018 Sb. novela vyhl. č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA