dnes je 26.2.2021

Input:

Zvýšení důchodů v roce 2021

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Zvýšení důchodů v roce 2021

JUDr. Jan Přib

V roce 2021 se důchody zvyšují na základě nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021; toto nařízení je účinné od 1. ledna 2021.

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. se zvyšují všechny vyplácené důchody, tj. důchody starobní včetně předčasných starobních důchodů, invalidní (pro invaliditu všech tří stupňů), vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2021, a to od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2020. Tyto důchody se zvyšují tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně (tj. tak, aby činila po zaokrouhlení na celé desetikoruny směrem nahoru 10 % průměrné mzdy, tj. 3 550 Kč). Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje (v roce 2021 se již vyplácené důchody nezvyšují ještě o jednotnou pevnou částku, jak tomu bylo při zvýšení důchodů v roce 2020). Vzhledem k tomuto zvýšení procentní výměry, které vyplývá z pravidel stanovených zákonem o důchodovém pojištění, již vláda nemohla využít své zmocnění ke stanovení vyššího než zákonného zvýšení; vláda má totiž možnost rozhodnout o vyšším zvýšení, než jaké vyplývá ze statisticky zjištěných údajů o inflaci a růstu reálných mezd, jen v případě, že by celkové zvýšení bylo nižší než 2,7 %, a to až do tohoto limitu. Důchody se zvyšují bez žádosti a o zvýšení obdrží důchodci písemné oznámení.

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. stanovilo též novou výši základní výměry důchodu pro nově přiznávané důchody, tj. důchody přiznávané ode dne, který spadá do období roku 2021; základní výměra činí 3 550 Kč měsíčně; tato základní výměra platí též pro zvýšení vyplácených důchodů. Základní výměra činí 10 % průměrné mzdy.

Od splátky důchodu splatné v lednu 2021 se na základě nařízení vlády č. 382/2020 Sb. zvyšují též příplatky k důchodu náležející podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. osobám rehabilitovaným a osobám účastným odboje, a to 7,1 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Kdy žádat o přiznání starobního důchodu

Uvedené nařízení vlády, které přináší výrazné zvýšení vyplácených důchodů (v průměru o 839 Kč),

Nahrávám...
Nahrávám...