dnes je 21.4.2024

Input:

Zápis z výchovné porady

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.15.3
Zápis z výchovné porady

 

Zápis z výchovné komise

k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

 

 

Jméno žáka /žákyně:

 

Datum narození:

 

Bydliště:

 

Škola - třída - ročník:

 

 

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka

třídní učitel

výchovný poradce

vedení školy

kurátor sociálně-právní ochrany dětí

školní metodik protidrogové prevence

zástupce rady školy

ostatní

 

 

Předmět jednání:

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření:

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a/:

 

 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují

Nahrávám...
Nahrávám...