dnes je 4.3.2024

Input:

Žaloba o zaplacení příplatků za práci přesčas a v noci dle ust. § 114 a 116 zák. práce (listopad 2011)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3
Žaloba o zaplacení příplatků za práci přesčas a v noci dle ust. § 114 a 116 zák. práce (listopad 2011)

Žaloba o zaplacení příplatků za práci přesčas a v noci dle § 114 a 116 zák. práce

 

DOPORUČENĚ

 

Okresní soud v Českých Budějovicích

Zátkovo nábřeží 10/2

370 01 České Budějovice

 

 

Žalobce: Ing. Pavel Cibulka,

r. č. 780818/8787,

bytem Cibulkova 55, České Budějovice, PSČ: 370 01

 

 

Žalovaná XYXY, s. r. o.

se sídlem Jasmínova 33, České Budějovice, PSČ: 370 01,

IČ: 01 01 01 01,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka č. 9988

 

 

-o zaplacení částky 1 992 Kč s příslušenstvím

 

 

Žaloba

s

návrhem na vydání platebního rozkazu

 

Dvojmo

Přílohy - dle textu

 

 

 

I.

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 25. 1. 2009 pracuji u žalované společnosti od 1. 2. 2009 jako mistr ve strojírenské výrobě se zařazením v třísměnném provozu.

 

V červenci letošního roku došlo u žalované společnosti k mimořádnému navýšení objemu zakázek, v jehož důsledku nařídil zaměstnavatel zaměstnancům našeho výrobního oddělení opakovaně výkon práce přesčas. Na základě tohoto pokynu zaměstnavatele jsem v měsících červenec a srpen 2010 odpracoval v jednotlivých dnech následující přesčasové hodiny:

 

- ve 27. kalendářním týdnu v rámci mé ranní směny:

- dne 7. 7. v době od 14.00 hod do 18.00 hod celkem 4 hodiny práce přesčas,

- dne 8. 7. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 9. 7. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas;

 

- ve 28. kalendářním týdnu v rámci mé odpolední směny:

- dne 12. 7. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 13. 7. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 14. 7. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 15. 7. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas s tím, že v tomto týdnu se zároveň jednalo o práci přesčas vykonanou v noci ve smyslu § 78 odst. 1 písm. k) zák. práce.

 

- ve 29. kalendářním týdnu v rámci mé noční směny:

- dne 19. 7. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 20. 7. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 21. 7. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 22. 7. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas;

 

- ve 30. kalendářním týdnu v rámci mé ranní směny:

- dne 26. 7. v době od 14.00 hod do 17.00 hod celkem 3 hodiny práce přesčas,

- dne 27. 7. v době od 14.00 hod do 15.00 hod celkem 1 hodinu práce přesčas,

- dne 28. 7. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 29. 7. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas.

 

Celkem jsem tedy v měsíci červenci 2010 odpracoval 32 přesčasových hodin, přičemž 8 z nich bylo navíc prací přesčas vykonanou v noci.

 

- v 31. kalendářním týdnu v rámci mé odpolední směny:

- dne 2. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 3. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 4. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 5. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas s tím, že v tomto týdnu se zároveň jednalo o práci přesčas vykonanou v noci ve smyslu § 78 odst. 1 písm. k) zák. práce;

 

- ve 32. kalendářním týdnu v rámci mé noční směny:

- dne 9. 8. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 10. 8. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 11. 8. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 12. 8. v době od 6.00 hod do 8.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas;

 

- ve 33. kalendářním týdnu v rámci mé ranní směny:

- dne 16. 8. v době od 14.00 hod do 15.00 hod celkem 1 hodinu práce přesčas,

- dne 17. 8. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 18. 8. v době od 14.00 hod do 17.00 hod celkem 3 hodiny práce přesčas,

- dne 19. 8. v době od 14.00 hod do 16.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas;

 

- ve 34. kalendářním týdnu v rámci mé odpolední směny:

- dne 23. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 24. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 25. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

- dne 26. 8. v době od 22.00 hod do 24.00 hod celkem 2 hodiny práce přesčas,

tj. celkem 8 hodin práce přesčas s tím, že v tomto týdnu se zároveň jednalo o práci přesčas vykonanou v noci ve smyslu § 78 odst. 1 písm. k) zák. práce.

 

Celkem jsem tedy v měsíci srpnu 2010 odpracoval 32 přesčasových hodin, přičemž 16 z nich bylo navíc prací přesčas vykonanou v noci.

 

Důkaz: pracovní smlouva ze dne 25. 1. 2009, příloha A1

mzdový výměr žalobce ze dne 25. 1. 2009, příloha A2

rozvrh směn žalobce na období červenec - srpen 2010, příloha A3

výpis z evidence pracovní doby odpracované žalobcem v červenci 2010, příloha A4

výpis z evidence pracovní doby odpracované žalobcem v srpnu 2010, příloha A5

výpis z obchodního rejstříku žalované pořízený z internetu, příloha A6

 

 

II.

 

Dne 25. 7. 2010 jsem byl mým přímým nadřízeným panem Hugo Nováčkem dotázán, v jaké formě požaduji kompenzaci přesčasových hodin, přičemž mi bylo nabídnuto buď čerpání náhradního volna, anebo poskytnutí příplatku ke mzdě. Z uvedených variant jsem zvolil druhou možnost a požádal jsem o proplacení vykonaných přesčasových hodin formou příplatku.

 

Dne 8. 8. 2010 jsem od zaměstnavatele obdržel výplatu mzdy za měsíc červenec 2010, která činila 22 500 Kč. Dne 8. 9. 2010 jsem pak obdržel výplatu za měsíc srpen, která činila 24 000 Kč. Při bližším zkoumání výše obou vyplacených mezd jsem z příslušných mzdových listů zjistil, že mi zaměstnavatel v obou případech vyplatil za odvedené přesčasové hodiny pouze základní mzdu, a to bez připočtení příplatku za práci přesčas i příplatku za práci v noci, přestože mi na oba tyto příplatky vznikl v daném období zákonný nárok.

 

Vzhledem k této skutečnosti jsem se dne 8. 8. 2010 obrátil osobně, a posléze také písemně na mzdovou účtárnu zaměstnavatele s upozorněním na chybu, k níž při výpočtu mé výplaty došlo. Vedoucí mzdové účtárny Ing. Jiřina Nováková slíbila danou věc prověřit a již dne 11. 8. 2010 mi zaslala e-mailovou zprávu, v níž chybu uznala a slíbila, že mi dlužná mzda bude obratem doplacena. Z důvodů mně neznámých však k nápravě situace v dalších dnech nedošlo, přestože mě vedoucí mzdové účtárny ještě několikrát ujistila, že dá věc neprodleně do pořádku.

 

Stejná situace se opakovala také následující měsíc, kdy jsem dne 5. 9. 2010 upozornil vedoucí mzdové účtárny na chybu ve výpočtu výplaty mzdy za srpen 2010, přičemž tato mi ještě téhož dne písemně potvrdila, že na vyplacení příplatků mám zákonný nárok a že dá celou věc obratem do pořádku.

 

Vzhledem k tomu, že ani v dalších dnech nedošlo ve věci k nápravě, informoval jsem dne 7. 9. 2010 o celé situaci mého přímého nadřízeného Hugo Nováčka a následně také jednatele žalované společnosti a upozornil je na své zákonné nároky. Oba jmenovaní mě rovněž ujistili, že celá věc bude obratem urovnána a

Nahrávám...
Nahrávám...