dnes je 25.4.2024

Input:

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru dle ust. § 72 zák. práce (listopad 2011)

1.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1
Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru dle ust. § 72 zák. práce (listopad 2011)

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru dle § 72 zák. práce

 

DOPORUČENĚ

 

Obvodní soud pro Prahu 6

V. P. Čkalova 18

160 54 Praha 6 - Bubeneč

 

 

Žalobkyně: Vladimíra Kuřátková,

r. č. 395519/1111,

bytem Krásné náměstí 8, Praha 5, PSČ: 158 00

 

Žalovaná: Aurelia, a. s.

se sídlem Petrolejová 18, Praha 6, PSČ: 160 00,

IČ: 01 02 03 04,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu B, vložka č. 0304

 

 

o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

 

 

Žaloba

 

 

Dvojmo

Přílohy - dle textu

 

 

 

I.

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 15. 3. 2007 pracuji u žalované společnosti jako asistentka prodeje. Součástí mé pracovní náplně je zejména komunikace se zákazníky, sepisování objednávek, přímý prodej lékařských přístrojů v kanceláři a poskytování poradenství zákazníkům po telefonu.

 

Důkaz: Pracovní smlouva ze dne 15. 3. 2007, příloha A1

výpis z obchodního rejstříku žalované pořízený z internetu, příloha A2

 

 

II.

 

Dne 25. 6. 2010 jsem byla mým nadřízeným Ing. Hugo Nováčkem upozorněna, že v mých objednávkách z předchozího dne byly zjištěny chyby, a to jednak ve jménech dvou zákazníků a jednak ve specifikaci objednaného zboží. Po překontrolování objednávek jsem zjistila, že jsem se uvedených chyb skutečně nedopatřením dopustila, a všechny chyby jsem obratem opravila. Obě objednávky tak byly vyřízeny řádně a včas, a to zcela v souladu s přáním zákazníků.

 

Dne 10. 7. 2010 jsem byla mým nadřízeným upozorněna, že si několik zákazníků údajně stěžovalo na mé jednání, neboť prý nemám potřebné odborné znalosti a nebyla jsem schopna jim podat k zakupovaným přístrojům požadovaná odborná vysvětlení. Toto tvrzení mého nadřízeného mě velmi zaskočilo, neboť jsem si nebyla vědoma toho, že bych některému ze zákazníků nebyla schopna odborně poradit, a žádný ze zákazníků vůči mně nikdy obdobnou nespokojenost nevyjádřil. Svému oboru se věnuji již několik let, své znalosti si pravidelně prohlubuji navštěvováním odborných seminářů a četbou odborné literatury a zákazníky žalované společnosti jsem byla naopak vždy oceňována pro svou profesionalitu a schopnost jim dobře poradit. Tvrzení mého nadřízeného, který mi navíc odmítl sdělit konkrétní jména zákazníků, jež si na mou práci údajně stěžovali, mne proto velmi překvapilo a jevilo se mi zcela nepochopitelné. Můj nadřízený navíc uvedl, že v mé práci shledává nedostatky již po delší dobu, neboť mám údajně horší prodejní výsledky a delší dobu vyřizování objednávek než jiné spolupracovnice. Rovněž toto tvrzení mě zcela zaskočilo, neboť jsem si rozdílů mezi mou prací a prací mých spolupracovnic nebyla vědoma a ze strany mého nadřízeného mi až do uvedeného dne nebyly nikdy výtky takového druhu sděleny.

 

Přestože mi od uvedeného dne nebyly sděleny žádné další výhrady ani ze strany zákazníků, ani ze strany žalované společnosti, dne 20. 7. 2010 mi byla přímo na pracovišti předána písemná výpověď z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků podle § 52 písm. f) zák. práce. Ve výpovědi bylo uvedeno, že vykazuji trvale podprůměrné pracovní výsledky, nemám potřebné odborné znalosti, a že zákazníci jsou s mou prací dlouhodobě hrubě nespokojeni. Konkrétní jména takových zákazníků však ve výpovědi uvedena nebyla, stejně jako vysvětlení údajných nedostatků v mých odborných znalostech či objasnění toho, v čem přesně měly spočívat mé nedostatečné pracovní výsledky.

 

Dne 21. 7. 2010 jsem žalované společnosti písemně sdělila, že výpověď z pracovního poměru považuji za neplatnou a že trvám na svém dalším zaměstnávání, neboť si nejsem vědoma žádného konkrétního pochybení, kterého bych se při své práci dopustila. Žalovaná však na můj dopis nikterak nereagovala.

 

Důkaz: výpověď z pracovního poměru ze dne 20. 7. 2010, příloha A3

dopis žalobkyně ze dne 21. 7. 2010, příloha A4

 

 

III.

 

Výpověď z pracovního poměru ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...