dnes je 25.6.2024

Input:

Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.5 Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Žádost zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy nebo platu poskytnutého za pracovní volno po dobu výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je v pracovním nebo v jiném obdobném poměru

Potvrzení o účasti na zasedání

Potvrzuji, že se níže uvedený neuvolněný člen/členka zastupitelstva:

Jméno a příjmení........................

zúčastnil/a dne ..................... zasedání (nehodící škrtněte):

zastupitelstva,
výboru zastupitelstva,
komise rady,

jiné .................................................

Dne:..............................

..........................................

podpis pověřeného zaměstnance obce nebo předsedy (tajemníka) výboru, komise,

případně jiné oprávněné osoby

Čestně prohlašuji, že uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...