dnes je 21.4.2024

Input:

Žádost o poskytnutí slevy / prominutí úplaty za vzdělávání

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.2
Žádost o poskytnutí slevy / prominutí úplaty za vzdělávání

 

Žádost o poskytnutí slevy / prominutí1 úplaty za vzdělávání

v (Úplný název školy) pro školní rok XXXX/XX

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka ....................................,

 

bytem .............................................. Adresa bydliště,

 

zákonný zástupce žáka Jméno a příjmení žáka

 

žádá

 

na základě § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění,

 

o poskytnutí slevy/prominutí úplaty za vzdělávání

 

na období .....................(vypsat - např. 1. pololetí školního roku XXXX/XX)

pro žáka základní umělecké školy Úplný název školy

 

Jméno a příjmení žáka:

 

Adresa bydliště:

 

Datum narození/Rodné číslo:

 

Třídní učitel:

 

Nahrávám...
Nahrávám...