dnes je 24.7.2024

Input:

Žádost o odklad povinné školní docházky

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok

 

 

Ředitelství základní školy: ................................................................

 

 

Věc: Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok ...........

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................

 

Datum narození: .........................................................................

 

Bydliště: ..................................................................................

 

Zapsán /a/ na ZŠ: ......................................................................

 

Dítě navštěvuje mateřskou školu: ...................................................

 

Stručné odůvodnění žádosti: ..........................................................

 

 

 

 

 

............................................

rodiče

 

 

 

 

 

 

Komentář:

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požád-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinnéíškolní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němžz dítě dovrší osmý rok věku.

 

O možnosti odložení začátku povinné školní docházky škola informuje zástupce žáka při zápisu.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nadostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí

Nahrávám...
Nahrávám...