dnes je 1.3.2024

Input:

Žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 SŘ (říjen 2007)

1.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.4
Žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 SŘ (říjen 2007)

Žádost o nahlédnutí do spisu podle § 38 SŘ

 

Stavebnímu úřadu

Městského úřadu Hodokvasy

náměstí Osvoboditelů, č. p. 45

456 23 Hodokvasy

 

Žádost o nahlédnutí do spisu vedeného stavebním úřadem

 

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) žadatele: Johana Stará, Sekyrova 15, Praha 10, PSČ 100 00, narozena 14. 11. 1978.

 

Žádám o nahlédnutí do spisu vedeného u zdejšího stavebního úřadu pod č. j. 1645/2007 ve věci žádosti stavebníka Marka Kučery o stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 276/3 v k. ú. Hodokvasy.

 

Varianta I

Tuto žádost podávám z titulu svého postavení účastníka výše uvedeného řízení, a to v té souvislosti, že jsem vlastníkem sousedního pozemku p. č. 276/4 a stavby rodinného domu č. p. 16 na tomto pozemku.

 

Varianta II

Tuto žádost podávám s ohledem na probíhající řízení o zvýšení výživného pro nezletilou dceru Jarmilu Kučerovou pod sp. zn. Ca 14 2367/2007 s tím, že výše uvedený spis může obsahovat významné údaje o majetkových poměrech mého bývalého manžela, které jsou rozhodné pro určení výše výživného.

 

V Praze dne 30. 7. 2007

 

.......................................

Johana Stará

 

 

Nahrávám...
Nahrávám...