dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor zápisu z jednání školské rady

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.3 Vzor zápisu z jednání školské rady

reed

Vzor ke stažení zde

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – ZŠ

 1. Zahájení a administrativní úkony
  • první jednání svolal ředitel školy

  • představení členů školské rady, osobní údaje, kontakty

  • seznámení s platnou legislativou pro činnost školské rady

  • zřizovací listina školské rady

  • volební řád školské rady

  • další dokumenty

 2. Volba předsedy školské rady
  • předsedou školské rady byl zvolen/na ................ – hlasování

  • administrativními úkoly byl pověřen/na .............

  • veškeré dokumenty týkající zřízení a činnosti ŠR, vč. pověření .............. (na její žádost) a kontaktů na jednotlivé členy ŠR budou uloženy u ředitele školy nebo u předsedy ŠR

 3. Projednání a schválení jednacího řádu
  • návrh jednacího řádu byl zpracován na základě vzoru zřizovatele

  • k jednacímu řádu se vyjádřili členové školské rady

  • návrh byl dopracován na základě připomínek

  • jednací řád byl schválen – hlasování

 4. Informace ředitele školy o činnosti školy
  • výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok .................

  • školní řád

  • účetní závěrka za rok ........

  • schválený výsledek hospodaření kladný díky výtěžku z hospodářské činnosti školy (např. stravovací služby, ubytovací služby, pronájem tělocvičny, a kopírování). Na základě schváleného výtěžku hospodaření byl zisk ve výši 132 tis. Kč se souhlasem zřizovatele rozdělen do fondů takto: 106 tis. do rezervního fondu, 26 tis. do fondu odměn

  • hospodářská činnost – škola žádá o povolení doplňkové činnosti v dalších oblastech, např. půjčování věcí movitých – učební pomůcky, fotoaparát, výroba upomínkových předmětů, výroba keramiky – zatím neschváleno, jedná se se

Nahrávám...
Nahrávám...