dnes je 27.2.2021

Input:

Návrh na přezkoumání lékařského posudku

27.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3
Návrh na přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních službách.

Zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel, jako osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, mají při obdržení lékařského posudku následující práva:

  • vzdát se práva na odvolání: provádí se písemným prohlášením o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznamem o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku - záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

  • podat návrh na přezkoumání lékařského posudku: podmínky k podání návrhu na přezkoumání, lhůty k podání návrhu a lhůty pro přezkumné řízení, případy odkladného účinku právní účinnosti lékařského posudku při podání návrhu na přezkoumání, kompetence k přezkoumávání lékařského posudku, způsob rozhodování o lékařském posudku a další související otázky stanoví ust. § 46 a 47 zákona č. 373/2011 Sb.; v otázkách jím neupravených se postupuje podle správního řádu.

Lhůta k podání návrhu

Zaměstnanec a zaměstnavatel (jako osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti), kterému byl posudek předán posuzovanou osobou (uchazečem o zaměstnání nebo zaměstnancem), mohou návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský posudek vydal.

Lhůta pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku běží ode dne, kdy osoba oprávněná k podání návrhu lékařský posudek převzala. Lhůta může mít tedy jiný počátek u posuzované osoby (uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec) a u zaměstnavatele. To může nastat v případě, kdy posuzovaná osoba převezme lékařský posudek od poskytovatele pracovnělékařských služeb (například v pátek) a zaměstnavateli ho předá až některý z dalších dnů (například v úterý po velikonočním pondělí).

Zmeškání lhůty

Jestliže byl návrh na přezkoumání

Nahrávám...
Nahrávám...