dnes je 6.2.2023

Input:

Vzor veřejnoprávní smlouvy - zjednodušený

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.0.3 Vzor veřejnoprávní smlouvy - zjednodušený

red

Vzor ke stažení zde

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová č. ze dne 12. 2. 2006 a usnesení Rady města Novákov č. dne 13. 2. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.

Smluvní strany

1. Obec Nová

zastoupená starostou obce panem

adresa obecního úřadu: Nová 1

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Novákov

a

2. Město Novákov

zastoupené starostou města panem

adresa městského úřadu: Novákov 1

obec s rozšířenou působností

II.

Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Novákov pro orgány Obce Nová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Města Novákov při výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném v článku III. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v řízeních ve správním obvodu Obce Nová.

III.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

  1. Orgány Města Novákov, tj. Komise pro projednávání přestupků města Novákov, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Nová jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost stanovenou orgánům každé obce:
    1. zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a
    2. zvláštními zákony, které upravují řízení o dalších přestupcích neupravených v zákoně č. 200/1990 Sb.
  2. Smluvní strany sjednaly, že správní poplatky a náklady řízení vybrané Městským úřadem v Novákově při výkonu přenesené působnosti ve správním obvodu Obce Nová podle obsahu této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Novákov.
  3. Výnos pokut, uložených Městským úřadem v Novákově při výkonu přenesené působnosti ve správním obvodu Obce Nová podle obsahu této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města Novákov.

IV.

Nahrávám...
Nahrávám...