dnes je 4.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Závět pořízená soukromou listinou dle § 1534 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.2
Vzor s výkladem - Závět pořízená soukromou listinou dle § 1534 NOZ

Vzor s výkladem - Závěť pořízená soukromou listinou podle § 1534 NOZ

 

Závěť

 

Já, níže podepsaný

Jiří Novák

datum narození 16. 9. 1939

bytem Jindřišská 11, 110 00 Praha 1

 

zůstavuji pro případ své smrti celou svoji pozůstalost nadaci PES PŘÍTEL ČLOVĚKA, IČ 26273853, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 511, se sídlem, Jezerská 33, 147 00 Praha 4 - Podolí, jako jedinému povolanému dědici.

 

Prohlašuji, že toto je moje poslední vůle.

 

 

V Praze dne 16. 3. 2014

 

 

 

.......................................................

Jiří Novák

 

Potvrzujeme svým podpisem, že před námi současně přítomnými svědky zůstavitel výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina závěti obsahuje jeho poslední vůli.

 

 

V Praze dne 16. 3. 2014

 

 

 

.......................................................

Petr Fantiš, datum narození 13. 2. 1967, Seleniova 3, 130 00 Praha 3, jako svědek

 

 

 

.......................................................

Jiří Rožánek, datum narození 2. 7. 1976, Plzeňská 15, 150 00 Praha 5, jako svědek

 

 

 

 

Výklad:

 

Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat

Nahrávám...
Nahrávám...