dnes je 1.6.2023

Input:

Vzor nařízení o zákazu vstupu do lesa

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.14 Vzor nařízení o zákazu vstupu do lesa

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor nařízení o zákazu vstupu do lesa

Obec .......................

Nařízení č. ............../200..

o zákazu vstupu do lesa

Rada obce ... se na svém zasedání dne ... usnesením č. ... usnesla vydat na základě § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1

Účel zákazu vstupu do lesa

Zakazuje se

Nahrávám...
Nahrávám...