dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor B: Plná moc (pro právnickou osobu)

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Plná moc (pro právnickou osobu)

Stáhnout vzor

Vzor
PLNÁ MOC
(pro právnickou osobu)

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen „zmocnitel“)

tímto
zmocňuje

Společnost
Firma: ...................................................................................................
Sídlo: ....................................................................................................
IČ: .........................................................................................................
zápis v obchodním rejstříku u soudu ................................. oddíl ................ vložka ..................
(dále jen „zmocněnec“),

aby jménem zmocnitele provedl tento právní úkon:

Nahrávám...
Nahrávám...