dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor A: Pracovní smlouva - běžná varianta

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Pracovní smlouva – běžná varianta

Stáhnout vzor

Vzor
Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako „zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tuto

Pracovní smlouvu

  1. Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako ...................... (druh práce).

  2. Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den .........................

  3. Místem výkonu práce je .......................... (dle potřeby obou stran, zpravidla sídlo nebo obec sídla zaměstnavatele).

  4. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se

Nahrávám...
Nahrávám...