dnes je 16.8.2022

Input:

Vzor 4: Vzor skartačního návrhu

28.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.0.4 Vzor 4: Vzor skartačního návrhu

Stáhnout vzor

(označení obce/města vč. adresy)

Státní oblastní archiv

...................................

...................................

V ............................... dne: ................

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PÍSEMNOSTÍ

Vážení,

na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ze dne 30. června 2004 a souvisejících vyhlášek, které se týkají archivnictví a spisové služby, a v souladu se skartačním řádem Obecního/Městského úřadu.. navrhuji vyřadit ze spisovny dokumenty uvedené v příloze.

Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty z let

Nahrávám...
Nahrávám...