dnes je 24.5.2022

Input:

Vyúčtování nákladů vynaložených zaměstnavatelem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace a výzva k jejich úhradě

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6
Vyúčtování nákladů vynaložených zaměstnavatelem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace a výzva k jejich úhradě

Mgr. Martin Kaplán

Vyúčtování nákladů vynaložených zaměstnavatelem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace a výzva k jejich úhradě

Vážený ………………………………………………….

nar. …………………………………………………….

bytem…………………………………………………….

dne ………………………… s Vámi zaměstnavatel uzavřel kvalifikační dohodu, na základě které jste se zavázal dosáhnout zvýšení kvalifikace v oblasti …………………..…, a to formou absolvování …………………..…, a také setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu ………..… let ode dne dosažení zvýšení kvalifikace.

Varianta I.

Kvalifikaci podle kvalifikační dohody jste získal dne ................. . Pracovní poměr skončil dne ……………… .

Vzhledem k tomu, že jste nesplnil svůj závazek z kvalifikační dohody setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele ode dne dosažení zvýšení kvalifikace po sjednanou dobu a nebyly naplněny zákonné ani jiné důvody, pro které by Vám povinnost k úhradě nákladů nevznikla, vyzýváme Vás tímto v souladu s čl. 4 písm. d) dohody o zvýšení kvalifikace k úhradě nákladů z kvalifikační dohody, a to ve výši ……………….…

Varianta II.

Pracovní poměr skončil dne ……………………….…

Vzhledem k tomu, že jste nesplnil svůj závazek z kvalifikační dohody zvýšit si kvalifikaci v době trvání

Nahrávám...
Nahrávám...