dnes je 28.7.2021

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O HROMADNÉM

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

 

Zaměstnavatel ............................................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený .....................

 

 

Podle § 220 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vydávám v dohodě s odborovou organizací tento

 

vnitřní předpis zaměstnavatele

o hromadném čerpání dovolené v roce ......

 

 

1. Hromadné čerpání dovolené zaměstnancům určuji na dobu od ........ do...... (nejvýše 2 týdny, u uměleckých souborů nejvýše 4 týdny).

 

2. Určení hromadného čerpání dovolené se netýká zaměstnanců........ (např. údržby).

 

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ......... (nejméně jednoho roku)

 

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ..................

 

 

 

 

..............................

razítko zaměstnavatele

a podpis jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

Zaměstnavatel podle § 220 zákoníku práce může v dohodě s odborovou organizací a od 1. 1. 2012 také se souhlasem rady zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí, určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace a ani rada zaměstnanců, určuje hromadné čerpání dovolené zaměstnavatel sám. Hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než dva týdny a u uměleckých souborů z povolání nesmí činit více než čtyři týdny. Určení hromadného čerpání dovolené z jiných než provozních důvodů není možné.

 

Zaměstnavatel může určit hromadné čerpání dovolené všem zaměstnancům, nebo jen zaměstnancům některých provozů či provozoven. I v době hromadného čerpání dovolené je u některých zaměstnavatelů nutné zajistit určité činnosti, například údržbu nebo ostrahu majetku zaměstnavatele. Proto zaměstnavatel může určit, že hromadné čerpání dovolené se na zaměstnance některých pracovišť nebo profesí nevztahuje (například na zaměstnance údržby, ostrahy apod.).

 

Zaměstnavatel musí při určování hromadného čerpání dovolené dodržovat obecné zásady, které platí pro čerpání dovolené,

Nahrávám...
Nahrávám...