dnes je 21.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K ZÁPOČTU DOBY OČISTY DO PRACOVNÍ DOBY

 

Zaměstnavatel ..............(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ...............

 

 

Podle § 305 zákoníku práce vydávám tento

 

vnitřní předpis

k zápočtu doby očisty do pracovní doby.

 

1. Do pracovní doby se započítává ....... (uvést konkrétní časový údaj - počet minut) z doby potřebné k osobní očistě po skončení práce zaměstnanců.

2. Ustanovení bodu 1 se vztahuje na zaměstnance ......... (uvést, kterých zaměstnanců se zápočet doby očisty týká - např. podle druhu vykonávané práce, podle pracoviště apod.).

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ..........

 

 

 

...........................................

razítko zaměstnavatele a

podpis jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu - viz Úvod.

 

Zákoník práce v žádném ustanovení výslovně neupravuje oprávnění

Nahrávám...
Nahrávám...