dnes je 23.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K NÁROKŮM PŘI DŮLEŽITÝCH OSOBNÍCH PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

 

Podle § 305 a § 199 odst.1 zákoníku práce vydávám tento

 

vnitřní předpis

k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci.

 

1. Zaměstnancům přísluší při překážce v práci z důvodu ........ (uvést důvod - např. vlastní svatba, úmrtí manžela, přestěhování zaměstnance, zařízení důležitých osobních záležitostí) pracovní volno na ..........(uvést dobu - počet dnů) s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

2. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

 

 

 

........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu viz Úvod.

 

Podle § 199 odst. 1 zákoníku práce v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby než z důvodů uvedených v § 191 zákoníku

Nahrávám...
Nahrávám...