dnes je 13.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K NÁROKŮM NA NÁHRADY ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH

PRO VÝKON PRÁCE

 

 

Tento vnitřní předpis upravuje postup při poskytování náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, sídlo, IČO),adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“).

 

 

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“).

 

 

1. Zaměstnancům, kteří se souhlasem zaměstnavatele používají k výkonu práce vlastní nářadí, nástroj, zařízení či jiný předmět potřebný k výkonu práce, přísluší náhrada za jeho opotřebení ve výši ...........Kč měsíčně za těchto podmínek:.......(uvést podmínky, za nichž náhrada zaměstnancům přísluší).

 

2. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá

Nahrávám...
Nahrávám...