dnes je 24.5.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.8
Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE

Mgr. Martin Kaplán

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce zaměstnance na jiném místě než pracoviště zaměstnavatele podle § 317 ZP

(Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE)

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce).

Působnost vnitřního předpisu

1. Tento vnitřní předpis upravuje nároky zaměstnance konajícího práci na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele, na základě dohody podle § 317 zákoníku práce.

Nároky zaměstnance

2. Zaměstnanec má v souvislosti s výkonem práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, nárok na náhradu:

a) za opotřebení vlastního zařízení a předmětů k výkonu práce ve výši 50 Kč za den,

b) za opotřebení vlastní výpočetní techniky ve výši 100 Kč za den,

c) nákladů vynaložených zaměstnancem na připojení k internetu ve výši 10 Kč za den,

d) nákladů vynaložených zaměstnancem na energie ve výši 50 Kč za den.

3. Vlastním zařízením a předměty k výkonu práce se rozumí zejména židle, stůl, osvětlení a další předměty a zařízení využívaná zaměstnancem k výkonu práce a to kromě výpočetní techniky.

4. Další, případně vyšší náhrady lze sjednat v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Závěrečná ustanovení

5. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele k nahlédnutí

Nahrávám...
Nahrávám...