dnes je 14.6.2024

Input:

Vedení personální agendy v praxi 1

30.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:55:19

Tento e-learning je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen pro:

Personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

Cílem on-line semináře je:

Seznámit účastníky s problematikou vedení personální agendy.

Obsah on-line semináře:

 • Personální spis zaměstnance
  • Osobní údaje: žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník, zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele, doklady o dosaženém vzdělání a doklady o dalším vzdělání či profesní způsobilosti, změny v osobních údajích
  • Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance podle § 31 ZP
  • Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance
  • Smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, manažerská smlouva, konkurenční doložka, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
  • Další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele
  • Zařazení zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele, jeho význam
  • Dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr/platový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie)
  • Vstupní školení: BOZP a PO
  • Doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní zprávě sociálního zabezpečení)
  • Práce a chování zaměstnance
  • Další informace
  • Pracovní doba
  • Pracovní posudek: vydání pracovního posudku, obsah pracovního posudku, nesouhlas zaměstnance s pracovním posudkem
  • Potvrzení o zaměstnání: lhůta, obsahové náležitosti
 • Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům
  • Úřad práce
  • Finanční úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
  • Soudy
 • Ochrana osobních údajů
  • Definiční vymezení
  • Shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovně právního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu
  • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • Ochrana informací
 • Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace
  • Údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru
  • Předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru
  • Archivační doby pro jednotlivé skupiny dokumentů
 • Přestupky a správní delikty na úseku vedení personální agendy

Lektor

Bc. Ilona Bartovská

Bc. Ilona Bartovská

je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL praxe 12 let.  6 let pracovala  jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu.  

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací: Personalista, Specialista náboru, Specialista mezd a odměňování. V současné době působí jako tutor  v programu MBA, kde zajišťuje sekci ŘLZ.

Je autorizovanou osobou dle MPSV pro ověřování odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace: Personalista,  Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců,  Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců,  Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Specialista pracovně pních vztahů.

Má vystudováno SDS obor Personální řízení a speciální kurz Pracovní právo pro personalisty na Karlově univerzitě v Praze.

Poskytuje také poradenství v oblasti personalistiky ve vlastní poradenské společnosti a zároveň působí také jako externí lektor v oblasti personalistiky pro vzdělávací agentury. Jako lektor preferuje při výuce sdílení a konzultace praktických příkladů z denní praxe. Jejím lektorským cílem je naučit Vás na konkrétních příkladech řešit pracovní situace a předat jim své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli převzít i do své práce.

Vede pracovně právní poradnu pro Český rozhlas Plzeň. Publikuje odborné články v časopise Praktická personalistika a Moderní řízení. Získala oceněná Tutorka roku 2015 na LIGs univerzity Prag v programu MBA – Řízení lidských zdrojů. Absolvovala kurz Mediace na Pražské vysoké škole psychosociálních studií s.r.o.

Zároveň je instruktorkou jógy:

 • Absolvování kurzu školení učitelů jógy III. Třídy v Centru jógy Plzeň
 • Absolvování kurzu Hormonální jóga v Jógapoint Plzeň
 • Absolvování kurzu Cviky pro bolavá záda a klouby u Mistra Borise Tichanovského - chiropraktik a diagnostik, ovládá bioenergetiku, akupunkturu, akupresuru a hypnózu
 • Kurz Zdravotník – akreditovaný MŠMT
 • Psaní odborných článků o józe pro magazín GLEID
Nahrávám...
Nahrávám...