Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.5.6
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

PaedDr. František Havelka, PhD.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení subjektu údajů

………………………………………………………..……………………………………..

Narozený/á

………………………………………………………..……………………………………..

Adresa subjektu údajů

………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů“)

uděluji tímto Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny (dále jen „škola”), se sídlem Adresa školy, IČO: XXXXXXXXXX, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení,

  • věk,

  • studijní zaměření,

  • fotografie, audiozáznam, videozáznam z akce školy

  • informace o umístění v soutěži.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Propagace výsledků žáků školy na webu školy, ve výroční zprávě školy a dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty školních akcí, propagace v tisku …).

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok / dva roky od udělení souhlasu / po dobu studia žáka ve škole a následně ještě jeden rok od jeho ukončení …

 1. Osobní údaje nebudou poskytnuty následujícím třetím osobám/budou poskytnuty následujícím osobám:
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u nás přístup k