dnes je 22.6.2024

Input:

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou dovoleny. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou využívány tam, kde je poptávka po službě či zboží hromadná, a adhezní smlouva šetří náklady na kontraktační proces. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou taktéž označovány za formulářové smlouvy. Setkat se s nimi můžeme u spotřebitelských smluv, v pojišťovnictví, v telekomunikačních službách apod.

Adhezní smlouva obsahuje zpravidla odkazy na své externí součásti. Těmi jsou například obchodní, všeobecné, doplňkové podmínky uvedené mimo samotné tělo smlouvy. S takovými podmínkami musí mít smluvní strany možnost se seznámit, důraz je kladen na pochopení významu podmínek. Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát.

Srozumitelnost je jedním ze základních požadavků kladeným na jakékoli smlouvy, nikoli jen na adhezní, neboť jen srozumitelná ustanovení smlouvy jsou schopna vyvolat právní účinky, které smluvní strany očekávají. Co do vizuálního provedení by měly externí součásti smlouvy vykazovat obdobnou úpravu jako samotná smlouva, neměly by akcentovat některé pasáže a měly by být "průměrnou osobou" čitelné. Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.

Smlouvy nesmějí obsahovat ustanovení, které jednu či druhou smluvní stranu stavějí do výrazně nevýhodně pozice, tj. neodůvodněně upřednostňují zájmy jedné smluvní strany před druhou, a

Nahrávám...
Nahrávám...