dnes je 24.4.2019
Input:

Šablony II

15.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4
Šablony II

Operační program Výzkum Vývoj a vzdělávání – období 2014 – 2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Délka projektu: 24 měsíců

Termín ukončení fyzické realizace projektů: 31.8.2021 (nejpozději)

Oprávnění žadatelé výzvy:

  • Mateřské školy.

  • Základní školy.

  • Školní družiny.

  • Školní kluby.

  • Střediska volného času.

  • Základní umělecké školy.

Předpokládaná částka na projekt (alokace) pro projekt:

Mateřské + Základní školy:

300 000,-Kč na subjekt + 2500,-Kč/žák

ŠK ŠD SVČ ZŠ:

100 000,-Kč na subjekt + 1800,-Kč na žáka/studenta

Předpokládaná minimální částka (alokace) pro projekt: 100 000,-Kč

MŠ, které realizují Šablony I vyplňují jeden dotazník pro Šablony I i pro Šablony II. 
Pro Šablony I slouží jako vyhodnocení prvního projektu (+ prokazuje posun v případě indikátoru projektu 510 10