dnes je 9.12.2022

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/1999-46 ze dne 30. 8. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.12 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/1999-46 ze dne 30. 8. 1999

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Celní ředitelství Brno

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Nahlížení účastníka správních řízení do ostatních nabídek

„Kromě obecné povinnosti vyjádřené v § 3 odst. 1 správního řádu chránit práva a zájmy občanů a organizaci, tedy v obecné rovině také chránit obchodní tajemství (srov. § 20 obchod. zák.), které se při výkonu své činnosti dozví, nelze z ničeho dovodit povinnost správního orgánu odepřít účastníkovi řízení nahlédnuti do té části spisu, která obsahuje obchodní tajemství. Správní řízení je neveřejné. To předpokládá omezený okruh účastníků řízení. Mezi základní zásady správního řízení patři právo nahlížet d6 spisu. Tím je zaručena i podmínka pro možnou aktivní součinnost účastníků řízeni se správním úřadem a podmínka ochrany jejich práv. Odepřením nahlédnout do spisu, či jeho části účastníkovi řízení, s odůvodněním, že obsahuje obchodní tajemství, by byla výrazným způsobem omezena možnost obrany vůči postupům … a rozhodnutím správního orgánu. Nejsou pro to dány žádné důvody zákonné a ani nelze dovodit, že by zájem soukromý na absolutním utajení obchodního tajemství byl

Nahrávám...
Nahrávám...