dnes je 3.10.2023

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.8 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999

JUDr. Robert Krč

žalobce TOMMI – holding, spol. s r. o.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Městská část Praha 15

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v rozsudku

Rozsudek rozebírá rozsah možnosti přezkumu hodnocení nabídek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Přezkum hodnocení ÚOHS

Žalobce zpochybňuje zákonnost právě tohoto vlastního posouzení jeho nabídky. Přitom tento bod je onou hranici, kterou nesmí žalovaný (pozn. tj. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) překročit, neboť by se sám stal hodnotitelem jednotlivých nabídek. Jeho pravomoci sahají do úrovně těch činností zadavatele, která obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů na soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. To platí i pro nezaměnitelnou

Nahrávám...
Nahrávám...