dnes je 24.7.2024

Input:

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve střední škole

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17.5.1
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve střední škole

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve střední škole

Název školy podle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
Číslo jednací:  Účastník řízení:  
Spisová značka:  Jméno a příjmení účastníka řízení 
Vyřizuje:  zastoupený zákonným zástupcem1 
 Jméno a příjmení zákonného zástupce 
Ulice 
 PSČ, město 
Do vlastních rukou Místo a datum vyhotovení rozhodnutí 

ROZHODNUTÍ

Název školy podle zřizovací listiny jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastoupený/á svým ředitelem .................... (jméno a příjmení), rozhodl v souladu s § 59, § 60, § 60a a § 60b tohoto zákona, s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Uchazeč(ka) .................... (jméno a příjmení), narozen(a) dne .................... (datum narození), bytem .................... (adresa),

není přijat(a)

ke vzdělávání v .................... (uvést druh školy – gymnázium/střední odborná škola/střední odborné učiliště), jehož/jejíž činnost vykonává .................... (název školy podle zřizovací listiny), od 1. 9. 20..., do oboru/ročník .................... (uvést kód, název, formu

Nahrávám...
Nahrávám...