dnes je 24.7.2024

Input:

Příloha č. 4 - Vzor skartačního návrhu, pokud jsou předmětem skartačního řízení i archiválie

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7.4
Příloha č. 4 - Vzor skartačního návrhu, pokud jsou předmětem skartačního řízení i archiválie

Příloha č. 4

 

Ukázka skartačního návrhu (průvodní dopis), pokud jsou předmětem skartačního řízení i archiválie

 

Návrh na vyřazení dokumentů

 

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a v souladu s interní směrnicí č. ......... navrhujeme vyřadit dokumenty uvedené v příloze.

Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty ........................................ (název organizace) z let .................................. s uplynulou skartační lhůtou, které nejsou nadále provozně potřebné pro další činnost organizace. Dokumenty jsou uloženy ve spisovně............... (název organizace). Přiložený seznam dokumentů navržených ke skartaci zahrnuje jak

Nahrávám...
Nahrávám...