dnes je 21.7.2024

Input:

Příklad evaluačních nástrojů

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.4
Příklad evaluačních nástrojů

 

Příklad evaluačních nástrojů

- dotazníky - určené žákům, pedagogickým či nepedagogickým zaměstnancům školy, rodičům, širší veřejnosti (např. účastníkům kurzů pořádaných školou, návštěvníkům školy, učitelkám a ředitelkám MŠ, DDM, sponzorům...);

- portfolia - tvořená žáky, pedagogy, vedením školy;

- záznamy z hospitací a pohospitačních rozhovorů (vedení školy, vedoucí metodických komisí, vzájemné hospitace mezi pedagogy), záznamy z jednání metodických komisí;

-

Nahrávám...
Nahrávám...